مگر خیبر زجایش کنده میشد

طلوع و غروب عشق ، خود را به وسیلۀ درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد . لابرویر حیف نون با زنش دعواش می شه، چراغ رو خاموش می کنه. زنش می گه چرا چراغ رو خاموش کردی؟ می گه آخه جواب ابلهان خاموشیست! یه پسر اصفهانی به پدرش میگه امروز عوض سوار شدن دنبال اتوبوس دویدم و 25 تومان کاسب شدم . پدره میزنه تو گوش پسره و میگه : دنبال سواری میدویدی بیشتر تو جیبت میماند شب قدر، گاه رویش جوانه‌های الغوث الغوث بر عرصه لب‌های تائب است..

اس ام اس جدید

ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ,ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺻﯿﺪ ﮐﻨﺪ , ﺭﺍﺯﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻓﺎﺵ ﻧﮑﻦ , ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺻﯿﺪ ﯾﮏ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ.

پیامک باحال و جذاب

بر روح تمام شیعیان تیغ زدند بر مردترین مرد جهان تیغ زدند خورشیدبه سینه، ماه برسر می زد انگار به فرق آسمان تیغ زدند

متن و جملات زیبا

باختم...!!! تا دلش راخوش کنم...!!! اما برگ برنده اش سادگیم نبود، "دل پاکم"بود!

اس ام اس عاشقانه

مگر خیبر زجایش کنده میشد - یقین آنجا علی هم یا علی گفت علی را ضربتی کاری نمیشد - گمانم ابن ملجم یا علی گفت خسیسه دمه مرگ وقت وصیت میگه احمد کوجاست؟ -- اینجام بابا ممد کوجاست؟ -- اینجام بابا مامانیت کو ؟ -- اینجام آقا ! آ پدر سگا همتون که اینجاین پس چرا چراغ توالت روشن ست ؟ یه روز خسیسه تو مسابقات رالی شرکت میکنه وسط راه مسافر سوار می کنه!!! در زندگی ثروت حقیقی مهربانی است ، و بینوایی حقیقی خودخواهی . وینه

/ 0 نظر / 197 بازدید